Om Fotballgruppa


Fotballgruppa arrangerer ukentlige treninger gjennom hele året. Tidligere har vi hatt trening hver fredag morgen kl 07:30-08:30, innendørs i Hundsundehallen (Håndballbane med parkettunderlag). Disse treningene kan tas opp igjen om ønskelig.

Fra og med høsten 2023 har vi begynt med Cageball i Nydalen. Disse treningene foregår hver torsdag kl. 17:45-18:30.

Påmelding via Spond. Ved interesse ta kontakt med leder for fotballgruppa for med informasjon og innmelding i Spond. Du vil bli lagt inn i Spond fortløpende etter innmelding i gruppa.


For tiden har fotballgruppa 0 aktive lag i eliteserien for bedrifter. Ved interesse, ta kontakt med leder for fotballgruppa. 


About the football group


The football group organizes weekly training sessions throughout the year. In the past, we have had training every Friday morning at 07:30-08:30, indoors in Hundsundehallen (Handball court with parquet floor). These sessions can continue if necessary and interesest.

From autumn 2023 we have started to play Cageball in Nydalen. These trainings take place every Thursday at 17:45-18:30. Registration via Spond.

If interested, contact the leader of the football group for information and registration in Spond. You will be added to Spond continuously after registration in the group.

Per now, there are 0 active teams in the business elite league. If you are interested in joining or setting up such a team, please contact the leader of this group.Styret i gruppa

Leder: Jørgen Sandt Aksnes

Lagleder for eliteserielaget i bedriftsserien: Ledig

Treningsansvarlig: Per-Martin Ovenberg

Cageball: Marius Bråthen

Kontakt hovedstyret: Henning Ustgård