Søknad om garderobeskap 2023 for de som sykler og løper til Fornebu

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 7. Mar 2023

På Fornebu har vi et antall trimgarderober med tilhørende dusjer og variende grad av tørkemuligheter. Vi administrerer tildelingen av skap for blokkene D, J og K. I disse har vi tilsammen 374 skap det er mulig å søke på for ett år av gangen.  Ved tildeling prioriteres fast ansatte og de som sykler/løper til jobb oftest. Her går vi ut fra at den enkelte fyller ut skjemaet på ærlig vis, slik at fordelingen blir mest mulig rettferdig. 

Du finner et eget menyvalg for trimgarderober hvor du kan registrere din søknad. Tildelingen vil skje fortløpende utover året.


Dere finner trimgarderober følgende steder:

Blokk D: 2 damegarderober i D2c med et separat rom for tørking. 2 herregarderober i D1 der det må brukes nøkkelkort for å komme inn (adgang må tildeles). Disse garderobene har et opplegg for tørking av klær.

Blokk J: 2 små herregarderober i J1f og 2 herregarderober i J1e. 1 damegarderobe og 1 herregarderobe i tilknytning til Sats-Elixia-garderobene i J2c. Her må adgangskort brukes. De som er medlem på treningssenteret vil ha adgang ellers må dette tildeles.

Blokk K: 1 dame- og 1 herregarderobe i K2c.


Husk også å melde deg på Sykle til jobben kampanjen. Deltakelse er gratis for oss.Årsberetning 2022

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 1. Mar 2023

Årsberetning for 2022

Telenor Bedriftsidrettslag Oslo 

 

Styret har hatt følgende sammensetning: 

Styret har i 2022 sett slik ut:  

Leder: Henning Ustgård 

Nestleder: Ingrid Norrvall Vegdahl (Torstein Tuv til Mai 22) 

Kasserer: Sunniva Syrrist 

Sekretær: Ketil Risvoll 

Styremedlem: Ola Vardebakken

Styremedlem: Marte Valleraunet Grønli

Styremedlem: Tuva Ramsøe Bredesen

Varamedlem1: Randi Emmaus

Varamedlem 2: Xinli Wang

Revisor: Christian Deisz 

Valgkomitè: Jan Petter Jensen

 

Om styrets arbeid 

Det har blitt avholdt 11 styremøter i perioden, og aktiviteten har tatt seg opp betydelig etter Corona-perioden.

Administrasjonen av trimgarderobene blir fremdeles ivaretatt av idrettslaget for «Telenor Eiendom» og Telenor Norge.

Vi har i perioden som tidligere, brukt tid på å sikre god bruk av websidene våre og jobbet med å sikre bredere informasjon og markedsføring av idrettene.

Styret bestreber fortsatt for å bedre forholdene for ansatte på Fornebu. Bedriftsidretten bidrar til økt helse, trivsel og miljø, og nettverk via mosjon og idrett

 

Om organisering i perioden 

Styret har hatt kontinuitet med styremøter der både styremedlemmer og varamedlemmer har vært innkalt/representert. 

 

Forhold til Bedriftsidrettskretsene 

Telenor BIL Oslo er tilknyttet Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets.  

 

Økonomisituasjonen
 
Laget har en sunn økonomi.   

Etter innføring av kontingentbetaling via våre nye nettsider har vi god kontroll. Dette gir bedre oversikt over antall betalende medlemmer og en bedre økonomikontroll.

Utarbeidelse av budsjett før året starter gir forutsigbarhet og forenkler styrets behandling av søknader om midler til gruppers aktiviteter utover i kalenderåret. 

 

Teleidrettsforbundet (TIF) 

TIF som er paraplyorganisasjonen til alle bedriftsidrettslagene i Telenor. Følgende tildelingsmodell gjelder:

Hodetildeling:
 Fordelingen av midler til aktivitet er basert på hodetildeling med basis i antall betalende medlemmer som er ansatt i Telenor (eller datterselskaper som deltar med velferdsmidler). Fra 2022 mistet vi støtte fra Telenor for Pensjonistmedlemmer.

Krav til aktivitet:
 
Tildelte midler skal brukes til aktivitet. Det skal ikke være noe mål at lag skal spare opp penger, så eventuelle overskudd bør tilbakeføres potten som skal fordeles for hvert år. 

Inntekt i perioden:

Styret har i flere år hatt ansvaret for tildeling av garderobeskap på Fornebu. Vi mottar også momsrefusjon. Dette gir en ekstra inntekt. 

 

Kommunikasjonssituasjonen 

  • -       Nettsidene: http://idrett.telenor.no
  • -       Epost til medlemmene og/eller gruppeledere.
  • -       Egne gruppeledermøter
  • -       Gruppen «Telenor Bedriftsidrettslag Fornebu» på Workplace
  • -       Flere har gruppene har egen Workplace grupper for sine aktiviteter
  • -       For årsmøtene etter 2011 har innkalling blitt sendt medlemmene via
             gruppelederne 

 

Medlemsaktiviteter Antall betalende medlemmer har i 2022 vært på 609 medlemmer. Medlemmer som ikke betaler, blir ikke slettet med en gang – det kan være at de ønsker å ha permisjon.


 Våre gruppeledere og medlemmer med andre verv i gruppene gjør en prisverdig og synlig innsats for ansatte på Fornebu.

 

Oversikt over alle gruppene:

 

 

Kont 2022

Kont 2021

Kont 2020

Kont 2019

TnBIL

609

521

583

639

Allsport

98

107

129

124

Alpin

117

91

101

119

Bowling

15 (1 ekstern)

13 (2 eksterne)

16

16

Cricket

4

3

9

8

Curling

6

7

9

9

Dans

23 (1 ekstern)

10

15

21

Fotball

27

16

21

31

Golf

162

138

140

145

Klatring

100

75

76

75

Langrenn

96

102

122

134

Orientering

16

15

19

20

Padel

60

2

 

 

Padling

150

133

140

126

Squash

30 (1 ekstern)

26 (1 ekstern)

27

28

Svømming

50

41

46

55

Sykkel

129

134

154

180

Tennis

25

23

26

34

Volleyball

7 (2 ekstern)

5 (3 eksterne)

8

10

Yoga

39

12

21

26

En gruppe

383

340

370

390

Flere grupper

221

180

210

246

Ekstern

5

6

10

13

Pensjonist

27

24

26

26

 

 

Styret tar sikte på at aktiviteten i 2023 øker, og vil oppfordre personer til å begynne med nye aktiviteter om de har en ide som de ønsker å realisere, styret vil i så fall legge forholdene til rette for eventuelle nye felles Telenoraktiviteter. 

 

Mvh 

Styret

  

 

Beretning fra gruppene:

 

Allsport

Leder og Kasserer Roar Holtedahl

Allsport gruppen hadde i 2022 115 medlemmer hvorav det er registrert aktiv deltakelse i et eller flere konkurranser kvalifisert for refusjon blant 16 av medlemmene.

Uoffisielt opererer vi med en løpegruppe med utendørs intervalltreninger på Fornebu alle mandag virkedager, året rundt. Deltakelsen varierer med opp mot 10 personer for vår og sommerstid.

 

Alpin- og friluft

Leder: Jan Petter Jensen.

For 2022 ble det bare alpetur til Zell am See, da andre initiativ ble kansellert av covid eller mangel på snø.
 
 For 2023 har vi kommet godt i gang med alpetur til Grindelwald og det er masse snø klart for oss i Hemsedal i slutten av mars. Og topptur i Lofoten er også fulltegnet

 

Bowling

Leder: Kåre Aunan / Lagleder lag i Obik serien: Odd Arne Østvang 

Bowlinggruppen har hatt ukentlig trening på Veitvet bowling gjennom hele sesongen.
 De siste årene har vi fått redusert deltakelse og har slitt mer og mer å stille 2 lag i seriespillet, og til sesongen 2022/2023 måtte vi redusere seriedeltakelsen i Obik til ett lag. 

På grunn av Corona har det ikke vært Telemesterskap eller klubbmesterskap i 2022. 

 

 Curling

Leder: Roar Holtedahl

Vi spilte som vanlig i OCK serien i Snarøya hallen våren og høsten 2022.  Laget deltok også i avslutningsmarkering m/individuell Curling den 30. mars og OCK-klubbmesterskap individuelt, den 31. mars.  I sistnevnte gikk vår skip, Jan Arne, av med seieren.   Vi nådde ikke opp til premieplass, våren 2022. Høsten 2022 startet opp som vanlig, med treningsdager og så seriespill oktober-desember. Høsten 2022 kom vi på 2. plass, samme antall seire som vinner, men dårligere poengscore. Vi har 4 aktive spillere tilknyttet laget (3 ansatte og 1 pensjonist) og 1 reservekandidat (ansatt). 

 

Dans

Leder: Xinli Wang

Dansegruppen hadde 23 betalende medlemmer i 2022. Vi arrangerte flere dansekurs 2022 ned god deltakelse. Siden Telenor har solgt Bygningen har vi mistet danselokalet og måtte danse i korridoren i J. Dette førte til oppmerksomhet fra de forbigående kollegaer og økte interesse for å være med på dansekurset.  

 

Fotball

Leder: Jørgen Sandt Aksnes, Kasserer: Henning Ustgård

Fotballtrening hver fredag morgen kl 0730 i Hundsundhallen. 

Deltok med 5 lag i Telenor Arena Sponsorcup med suksess.

 

Golf

Leder: Oai Cam Quach

For året 2022 hadde vi følgende aktiviteter/tilbud:

-    Rangeballer på Ballerud (trening sommer)

-    Avtale banespill Hauger GK & Bærum GK

-    Klubbmesterskap Bærum GK (Fornebu)

-    Telemesterskap Vestfold GK  

 

Styre: Oai Cam Quach, Henning Ustgård, Fabian Rudaa Naarstad

 

Klatring

Leder: Anders Kløvstad, Nestleder Øystein Sagosen

Antall betalende medlemmer tilknyttet klatregruppa er 97 for 2022 (opp fra 75 i 2021). I klatregruppa har det vært gjennomført mye ny aktivitet i 2022 med to kurs (nybegynner og «inne til ute» med hhv 3 og 2 deltagere) og vi var 7 stk på tur til Bohuslän med fin klippeklatring der i september. Vi har prøvd å dra i gang fellesklatring, med lite respons etter hva vi tror er «coronavaner». Videre har Klatregruppa fått støtte til å kjøpe klatreførere og litt annen klatre-litteratur, dette er tilgjengelig på «The Study» i 4 etasje i Expo, hensikten er å gjøre det lettere med uteklatring/planlegging. Klatregruppas største utgift er fremdeles klatrestøtte en gang i uka, med stabil bruk.

Klatregruppa ser lyst på 2023, vi har per 16/2 6 påmeldte til nybegynnerkurs i midten av mars – vi planlegger ytterligere kurs og to turer i løpet av året. Det åpnes også et nytt Klatresenter på Lysaker til høsten, noe som bør gjøre det lettere med fellesklatringer.

 

Langrenn

Leder og kasserer: Ketil Risvoll.

Gruppa har ikke hatt felles aktivitet i 2022. Medlemmer har deltatt på turrenn på individuell basis.  

Gruppen ønsker ny leder for 2023.

 

Orientering

Leder: Roger Birkeland, kasserer: Ketil Risvoll

I 2022 har 3 medlemmer deltatt på til sammen 18 bedrifts- O-løp for Telenor BIL. Dette dreier seg her om nærløp som inngår i OBIK-serie, Veritas sine sommerløp og O-løp som inngår i IL-Geoform sin rankingserie. Startkontingenten i disse løpene refunderes.

Telenor Bil arrangerte AOBIK-poengløp 16. juni fra Burudvann utfartsparkering. Deltakelsen i årets AOBIK-løp har jevnt over vært skuffende og i vårt løp var det ikke mer enn 25 deltakere. Arrangører var Roger Birkeland, Anne Margrete Hammer, Marianne Arnesen og Ketil Risvoll.

 

Padel

Leder: Jon Line, Kasserer: Oliver Svennevig, Web ansvarlig: Kalle Wramstedt

Gruppen startet opp som ny i januar 2022 og har nå 75 medlemmer. Det er et fremdeles et jevnt tilsig av nye medlemmer.

Trening foregår på Padelco Grini og har vært organisert med 3 timer spill på tirsdager og 2 timer på torsdager. Dette gir mulighet for 16 medlemmer å spille per uke. Det har vært avholdt flere kurs for nybegynnere gjennom året. 

Med den voksende medlemsbasen fikk gruppen budsjett til ytterligere 1 time trening i 2023. Vi har også reorganisert treningen slik at vi nå har kapasitet til at 20 medlemmer kan spille per uke. Det er likevel behov for mer treningstid slik at flere får mulighet til å spille og det vil bli søkt om ytterligere tilskudd for 2023. 

 

Padling

Leder: Agnes Marie Aanderaa, Kasserer: Tore Lydvo, Web-ansvarlig: Arne Husom, Materialforvalter: Jean Tedesco

Padlegruppa hadde163 betalende medlemmer pr 1.november 2022, en betydelig medlemsvekst også i 2022.

Gruppa har i 2022 gjennomført to introkurs, begge var nær fullbooket. Det har vært arrangert tur med overnatting til Fyrsteilene. Dette er blitt en årlig tur med stadig flere deltakere. 

Det har vært mindre investeringer for å erstatte utslitt/defekt utstyr som spruttrekk og traller, samt utstyr for vedlikehold av kajakkene (verktøy, wire mm)

Det har ikke vært endringer i padlestyret. Også i 2023 vil gruppa arrangere Introkurs og tur til Fyrsteilene. 

 

Squash

Leder: Jon Line, Kasserer: Dag Kristoffersen

Gruppen har 35 medlemmer.

Trening foregår på Lysaker Squash og er organisert med 1 time spill på 3 baner en gang per uke. Vi hadde et lag i bedriftsserien (OBIK) som kom på førsteplass.

 

Svømming

Svømmegruppa er ingen egentlig gruppe. Alle trener svømming i Hundsund bad på individuelt grunnlag. Medlemmene kan få refundert 60 % av beløp brukt på klippekort. Refusjonen fås av hovedkasserer. Max 3 klippekort i året.

 

Sykkel

Leder: Marius Bostad Styremedlem: Else Flåtan og Jerrome Narrant.

14/6 hadde vi «Sykkelmekkedag» i samarbeid med Bikefixx. Over 40 ansatte i Telenor Norge fikk tatt service på sykkelen sin. 

På høsten støttet Sykkelgruppa ca 10 medlemmer med refusjon av avgifter til sykkelritt 

Samme høst rekrutterte/utvidet Sykkelgruppa styret fra én til tre personer. 

 

Tennis

Leder: Thomas Øivind Andresen 

Det var ingen aktivitet våren 2022. Fra august fikk vi en ny, men begrenset avtale med Snarøya TK der vi kan booke baner fra 08-13 på hverdager. Dessverre var det liten respons fra medlemmene til å benytte tilbudet gjennom høsten. 

 

Volleyball

Leder: Inger Hvidsand

Laget: Volleyball TTA All-stars 

Vår aktivitet er trening hver mandag i KFUM-hallen i sesongen, + kamper i volleyballserien i Oslo. 

Vi har også hatt info på nettsiden og Workplace og søkt etter flere medlemmer. 

 

Yoga

Leder: Rada Drobjnak

Yoga-gruppen har engasjert en ekstern yogalærer til å holde 1 kurs i uken i leid rom på Corporis (ex SATS) i K-bygget på Fornebu. Undervisningen var 07.50-08.50, noe som begrenset oppmøte noe på grunn av møter. I gjennomsnitt deltok 6-8 medlemmer i klassene. Basert på tilbakemeldinger fra medlemmer, er det i løpet av høsten 2022 inngått avtale med Corporis om å få tid fra 7.30-8.30 som kan forbedre oppmøtet. 38 ansatte er registrert som Yoga-gruppemedlemmer, og 22 av dem deltar aktivt på kursene via SPOND.